Podela.

1 – Jednoručna brusilica sa prihvatom od gore

Pravougle brusilice su najveće, a po svom izgledu su najsličnije ugaonim brusilicama. Zbog veličine diska (uobičajenih 150 mm) i snage posebno su pogodne za rad na velikim kontinuiranim površinama. Motor se nalazi normalno na osu tanjira (po čemu je grupa i dobila ime). Savremeni modeli imaju mogućnost izbora između grubih i finih ekscentričnih pokreta diska, tako da se, bez promene pribora, mogu postići efekati brušenja kako finom, tako i grubom brusnom hartijom.

Konstrukcija ovih brusilica je prilagođena za držanje alata obema rukama. Takođe, kod ovih modela vibracije motora se najmanje prenose na disk, tako da su, i pored svoje veličine, one najmanje podložne vibracijama. Mnogi majstori ovaj tip brusilice koriste i za poslove namenjene tračnim brusilicama, baš zbog njihove efikasnosti, elastičnosti u upotrebi i cene brusnih papira u odnosu na brusne trake.

2 – Pravougla brusilica sa prihvatom normalnim na osu diska

Poslednji tip ekscentar brusilice, sa “pištoljskim” hvatanjem, predstavlja hibridno rešenje prethodna dva modela. Predviđena je za prihvat i jednom i dvema rukama. U prvom slučaju, korisnik ima mogućnost da potpuno skine dršku sa alatke. Takođe, najskuplji modeli, poseduju i mogućnost izbora finog i grubog ekscentričnog oscilovanja. Najčešće se mogu naći sa diskovima veličine 125 mm i 150 mm.

3 – Hibridno rešenje sa „pištoljskim“ hvatanjem

Mnogi proizvođači u svoje modele ugrađuju i mogućnost izbora brzine okretanja diska. Kod ove alatke to može biti od koristi jedino prilikom brušenja vrlo tankih i osetljivih materijala (npr. furnira), ili ukoloko se svesno želi umanjiti brzina kretanja brusilice po materijalu u cilju povećane kontrole rada alatke.